DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA

Firma Teleprotect Sp. z o.o. posiada status Operatora Telekomunikacyjnego i jest wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych pod nr 11483. Uprawnia to naszą firmę do świadczenia usług zgodnych z Prawem Telekomunikacyjnym na terenie powiatu Kutnowskiego, w następującym zakresie:

Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej
- sieć transmisji danych
Świadczenie usług telekomunikacyjnych:
- usługa transmisji danych
- transmisja danych
- zapewnienie dostępu do sieci Internet
- telewizja IPTV
- telefonia stacjonarna VoIP
- telefonia komórkowa